2012

2012 var vårt första år på Pukebergs glasbruk i Nybro. En fin studioglashytta i det gamla glasbrukets stora lokaler med gott om plats för nya sandexperiment. Ugnen här är inte alls som den eldsprutande drake som vi varit vana att jobba från tidigare år och det finns mer plats att jobba på som är under tak, vilket är bra för regninga dagar. Den gamla bruksmiljön och att vara i glasriket inspirerar både oss och våra kursdeltagare. Detta år hade vi många nya elever som anslutit sig till vår skara av entusiastiska sandgjutare.

puke16

puke14

puke2

puke1

puke5

puke12

puke10

puke6

puke9

puke7

puke17

puke15

puke8

puke11

Annonser